Electronische maatregelen

Onder elektronische beveiliging verstaan we een alarmsysteem.
Een dergelijk systeem bestaat uit een centrale met daarop aangesloten een aantal detectoren.
Zodra een van de detectoren een inbraak of een poging daartoe signaleert, wordt een alarmsignaal doorgestuurd naar een meldkamer of een waarschuwingsadres.
Ook in de woning kan een alarmsignaal afgaan en zal een flitser aan de buitengevel de aandacht trekken. Omwonenden of politie die via een meldkamer zijn gewaarschuwd, kunnen dan actie ondernemen.
Een elektronische beveiliging vraagt natuurlijk om onderhoud.
Hiervoor kan een onderhoudscontract worden afgesloten.
Als er een Borg certificaat of opleveringsbewijs is afgegeven, blijft door het afsluiten van een onderhoudscontract de geldigheid van het opleveringsbewijs behouden.
Niet alle alarminstallaties voldoen aan de eisen van de verzekeringsmaatschappijen, pas dus goed op.
Een NCP erkend Borg bedrijf werkt met goedgekeurde apparatuur.